BrnoLogic se podílí na projektech výzkumu a vývoje buď jako samostatný příjemce nebo i jako partner konsorcia. Tyto projekty jsou financovány z veřejného rozpočtu na národní nebo mezinárodní úrovni.

V letech 2023 a 2024 jsme byli podpořeni v rámci systémového projektu Technologická inkubace od CzechInvest, agentury pro podporu podnikání a investic. Více informací je možné naléz zde.

Technologická inkubace

Projekt Hardwarová akcelerace vysokorychlostní DPDK SmartNIC je spolufinancován se státní podporou Technologické Agentury ČR v rámci Programu TREND. Jedná se o program Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Období řešení 1. 7. 2023 – 30. 6. 2025. Více informací je možné nalézt zde.

TACR
Program Trend

Projekt Vysokorychlostní filtrace síťového provozu je spolufinancován se státní podporou Ministerstva vnitra ČR v rámci druhé veřejné soutěže Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH). Období řešení 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026. Více informací je možné nalézt zde.

Ministerstvo vnitra

Příprava dlouhodobé marketingové strategie pro online expanzi firmy v zahraničí vrámci výzvy Národního plánu obnovy – iniciativa Kreativní vouchery, výzva č. 461, Kreativní vouchery II. Období řešení: 1. 3. 2024 – 30. 9. 2024. Tento projekt je podpořen finančními prostředky EU.

EU
Národní plán obnovy
Ministerstvo kultury